Tips för släktforskning i Finland

(Använd detta som en länklista. Lägg den som ett smalt
web-fönster till vänster och öppna ett andra web-fönster
till höger och dra länkar med musen till detta.)

Alla kyrkböcker (heter historieböcker på finlandsvenska)
i Finland fram till minst 1880 är skrivna på svenska. Tre finska
organisationer arbetar för att göra kyrkböcker tillgängliga
över Internet. Mestadels är det gratis. Men webb-sidorna har
ofta finsk ledtext. Finsk översättning kan man hitta på
 http://lexin2.nada.kth.se/lexin/ .
Google Translate är också bra på
https://translate.google.se/?sl=fi&tl=sv&text=%0A&op=translate
Sist i detta dokument finns en liten finsk-svensk ordlista för
släktforskare.

Genealogiska Samfundet i Finland är en av tre organisationer.
De har sedan flera år satsat på att "översätta" kyrkböckerna
till sökbar text. Deras hemsida finns på
http://www.genealogia.fi. Välj språk överst till höger.
Själva sökprogrammet finns på
http://hiski.genealogia.fi/hiski?se . Här finns också hjälp-
texter på svenska. Det går att välja enskild församling och
också få information om församlingen.
https://sukuhaku.genealogia.fi/ är en sökportal med många
möjligheter. Välj sökområde i ”Begränsa sökning” under den
gröna Sök-knappen. Här kan t.ex. väljas en Gravstensdatabas.
Information om alla finska församlingar ges på
http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/indexr.html .
En förteckning på vanliga förkortningar i kyrkböckerna med
översättning till finska och svenska och finns på
https://www.genealogia.fi/sv/forkortningar/ .
Välj språk överst till höger.

Finlands SläktHistoriska Förening (finsk förkortning SSHY) är
nästa organisation. Man har sedan 2004 skannat många
församlingars böcker. Söktjänsten finns på
http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm .
Använd rubriken Kyrkböcker så får du en förteckning på
vilka församlingar som finns skannade och gratis. Medlemskap
(17 Euro/år) ger fler skannade böcker och bättre läsare.

Finska Riksarkivet skannar både kyrkböcker,
mantalslängder, domböcker, kartor och andra gamla dokument.
Deras svenska hemsida finns på
https://kansallisarkisto.fi/sv/framsida .
Tips för släktforskare finns på
https://arkisto.fi/sv/material/nättjänster-och databaser  
Sökvägarna ändrades helt från 2023-04-11. Numera gäller
sökning via tjänsten Astia. Sökformulär på
 https://astia.narc.fi/uusiastia/aineistot.html .
Hur detta användes är för mig ännu en gåta.
Ett projekt Digihakemisto, utanför Riksarkivet, försöker
förbättra sökmöjligheterna. Söksida på
https://sv.digihakemisto.net/  . Tryck på gröna knappen ”Sök”
ger snabbt en förteckning på alla digitaliserade församlings-
arkiv (fi. Seurakunnat). Knapparnas text finns översatt
längst ner. Bra handledning på svenska.

Karelen
Karelen har egen information pga dess historia .
Sökformulär på
https://katiha.kansallisarkisto.fi/index.php?kieli=sv .

Arkiv Digital har fotograferat både kyrkböcker och domstols-
handlingar för Åland. Välj under Arkivsökning Land=Finland.

Åbo Akademi var det tidigaste universitetet i det då svenska
Finland. Det finns en studentmatrikel från 1640-1852 samt en
1853-1899 som är användbara när man söker bland högutbildade
människor. Matrikeln innehåller också släktskapsförhållanden
mellan olika generationer av studenter. Förstasidan är på
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/
 Välj Sökformuläret så kommer du till söktjänsten 1640-1852 på
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/sokformularet.php
och för 1853-1899 (endast på finska) klickar du på ”Matrikeln
1853-1899” nere i vänstra hörnet.

I Historiska Tidningsbiblioteket från Nationalbiblioteket kan
man söka efter personer i gamla tidningsartiklar och notiser.
Man hade under 1800-talet ofta notiser om resande bl.a.
Svensk söksida finns på
https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?language=sv&formats=NEWSPAPER

Historiska kartor har Universitetet i Jyväskylä samlat på
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6533  (engelska).
Även Finska Riksarkivet har kartor.

Finska Migrationsinstitutet har ett Emigrantregister där man
med ledning av engelsk text kan söka efter finska emigranter på
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/sv/material/slaktforskning/ .

Militaria
Mönstringsrullor före 1809 finns hos SVAR.
http://sok.riksarkivet.se/generalmonsterrullor 

1900-tal
För uppgifter från de senaste 100 åren måste man kontakta
församlingen direkt. Adresser finns på
https://evl.fi/forsamlingar

Liten ordlista för släktforskare

Finska

Svenska

Asiakirjoja

Dokument

Asutukset

Bosättningar (1)

Haudatut

Begravda

Henkikirja

Mantalslängd

Kastetut

Döpta

Kuolleet

Döda

Lastenkirja

Barnbok  (2)

Muuttaneet

Flyttade

Muuttokirjoja

Flyttbetyg

Perukirja

Bouppteckning

Rippikirja

Husförhör

Rippilapset

Konfirmerade

Seurakunta

Församling

Syntyneet

Födda

Tilit

Räkenskaper

Vihityt

Vigda

 

(1)  Från Arkivverket kan man läsa i handskrifter som heter
"Suomen Asutuksen Yleisluettelo", gå till https://sv.digihakemisto.net/
och klicka på ruta med denna text.
 För viss församling visas bosättning på gårdar år från år. Utfört av en
envis man vid namn Adolf Jalmari Finne. Se mera på
https://www.uppslagsverket.fi/sv/start/ och sök på namnet.
(2)  I vissa församlingar finns inte barnen med i kommunions-
boken (Rippikirja)  utan i separat bok "Lastenkirja".

Liten ordlista för finska webbsidor

Finska

Svenska

Edellinen

Föregående

Haku

Söka

Hakutulokset

Sökresultat

Seuraava

Nästa

Talenna kuva

Spara bilden

 

Bengt Eriksson bengt@eribb.se  2023-05-10