Tips för släktforskning i Finland

(Använd detta som en länklista. Lägg den som ett smalt
web-fönster till vänster och öppna ett andra web-fönster
till höger och dra länkar med musen till detta.)

Alla kyrkböcker (heter historieböcker på finlandsvenska)
i Finland fram till minst 1880 är skrivna på svenska. Tre finska
organisationer arbetar för att göra kyrkböcker tillgängliga
över Internet. Mestadels är det gratis. Men webb-sidorna har
nästan bara finsk ledtext. Finsk översättning kan man hitta på
 http://lexin2.nada.kth.se/lexin/ .
Google Translate är också bra på
 http://translate.google.se/ .
Sist i detta dokument finns en liten finsk-svensk ordlista för
släktforskare.

Ordlista för släktforskning publicerad av Nordgen med alla
nordiska språk finns på
http://www.nordgen.com/ordbok . Gammal!

Genealogiska Samfundet i Finland är en av tre organisationer.
De har sedan flera år satsat på att "översätta" kyrkböckerna
till sökbar text. Deras hemsida finns på
http://www.genealogia.fi. Välj språk överst till höger.
Själva sökprogrammet finns på
http://hiski.genealogia.fi/hiski?se . Här finns också hjälp-
texter på svenska. Det går att välja enskild församling och
också få information om församlingen.
Sökprogram för att finna gravar finns på
http://www.genealogia.fi/hautakivitietokanta.
Information om alla finska församlingar ges på
 http://hiski.genealogia.fi/seurakunnat/indexr.html .
En förteckning på vanliga förkortningar i kyrkböckerna med
översättning till finska och svenska (kan med möda användas
också som ordlista) och finns på
http://www.genealogia.fi/lyhenteita. Välj språk
överst till höger.

Finlands SläktHistoriska Förening (finsk förkortning SSHY) är
nästa organisation. Man har sedan 2004 skannat många
församlingars böcker. Söktjänsten finns på
http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm .
Använd rubriken Kyrkböcker så får du en förteckning på
vilka församlingar som finns skannade. Medlemskap ger
fler skannade böcker och bättre läsare.

Finska Riksarkivet har sedan 2010 skannat både kyrkböcker,
mantalslängder, kartor och andra gamla dokument.
Deras svenska hemsida finns på
http://www.arkisto.fi/sv/framsida.
Tips för släktforskare finns på
https://arkisto.fi/sv/material/n%C3%A4ttj%C3%A4nster-och-databaser
Själva söktjänsten finns på
http://digi.narc.fi/digi/?lang=sv_SE  och sökformulär på
http://digi.narc.fi/digi/search.ka .
Sökformuläret är ännu väldigt primitivt. Du kan bara ange ett
namn. Det bör vara ett församlingsnamn t.ex. men då helst
den finska namnformen.
En sökportal Portti med tema- och ämnessökning finns på
http://wiki.narc.fi/portti/index.php?w=sv
En förteckning på vad de hittills skannat finns på
http://digi.narc.fi/digi/puu.ka . Här finns lista på försam-
lingar (fi. seurakunta) i bokstavsordning. Bästa vägen att
finna viss församling!

Det pågår ett projekt utanför Riksarkivet för att förbättra
sökmöjligheterna.
http://sv-dot-digihakemisto.appspot.com/

Karelen
Karelen har egen information pga dess historia .
Sökformulär på
https://katiha.xamk.fi/Karjalatk/ (endast finska).

Gravar i Finland
kan man finna via
 http://haudat.genealogia.fi/php/indexr.php .

Arkiv Digital har fotograferat både kyrkböcker och domstols-
handlingar för Åland.  Förteckning finns på
http://www.arkivdigital.se/volymer/aland?

Åbo Akademi var det tidigaste universitetet i det då svenska
Finland. Det finns en studentmatrikel från 1640-1852 samt en
1853-1899 som är användbara när man söker bland högutbildade
människor. Matrikeln innehåller också släktskapsförhållanden
mellan olika generationer av studenter. Förstasidan är på
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/
 Välj Sökformuläret så kommer du till söktjänsten 1640-1852 på
https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/svenska/sokformularet.php
och för 1853-1899 (endast på finska) klickar du på ”Matrikeln
1853-1899” nere i vänstra hörnet.

I Historiska Tidningsbiblioteket från Nationalbiblioteket kan
man söka efter personer i gamla tidningsartiklar och notiser.
Man hade under 1800-talet ofta notiser om resande bl.a.
Svensk söksida finns på
https://digi.kansalliskirjasto.fi/search?language=sv&formats=NEWSPAPER

Historiska kartor har Universitetet i Jyväskylä samlat på
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6533  (engelska).
Även Finska Riksarkivet har kartor.

Finska Migrationsinstitutet har ett Emigrantregister där man
med ledning av engelsk text kan söka efter finska emigranter på
http://www.migrationinstitute.fi/sv/genealogi/emigrantregister/.
Hemsida på http://www.migrationinstitute.fi .
Riksarkivets information om emi- och immigration
http://wiki.narc.fi/portti/index.php?w=sv .
Välj "SÖK ENLIGT TEMA".

Militaria
Mönstringsrullor före 1809 finns hos SVAR.
http://sok.riksarkivet.se/generalmonsterrullor
Stupade 1914-1922
http://vesta.narc.fi/cgi-bin/db2www/sotasurmaetusivu/main?lang=sw
Stupade 1939-1945
http://kronos.narc.fi/menehtyneet/?kieli=sv
Arkivverkets information
http://wiki.narc.fi/portti/index.php?w=sv
Välj "SÖK ENLIGT TEMA".

1900-tal
För uppgifter från de senaste 100 åren måste man kontakta
församlingen direkt. Adresser finns på
https://evl.fi/forsamlingar

Liten ordlista för släktforskare

Finska

Svenska

Asiakirjoja

Dokument

Asutukset

Bosättningar (1)

Haudatut

Begravda

Henkikirja

Mantalslängd

Kastetut

Döpta

Kuolleet

Döda

Lastenkirja

Barnbok  (2)

Muuttaneet

Flyttade

Muuttokirjoja

Flyttbetyg

Perukirja

Bouppteckning

Rippikirja

Husförhör

Rippilapset

Konfirmerade

Seurakunta

Församling

Syntyneet

Födda

Tilit

Räkenskaper

Vihityt

Vigda

 

(1)  Från Arkivverket kan man läsa i handskrifter som heter
"Suomen Asutuksen Yleisluettelo" som för viss församling
visar bosättning på gårdar år från år. Utfört av en envis man
vid namn Adolf Jalmari Finne. Se mera på
https://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-FinneAdolfJalmari

(2)  I vissa församlingar finns inte barnen med i kommunions-
boken (Rippikirja)  utan i separat bok "Lastenkirja".

Liten ordlista för finska webbsidor

Finska

Svenska

Edellinen

Föregående

Haku

Söka

Hakutulokset

Sökresultat

Seuraava

Nästa

Talenna kuva

Spara bilden

 

Bengt Eriksson 2021-02-02