Släktträff Tornboda 2013-08-03

Thumbnail Image Table
Image description  :  Joakim, Helga, Lars-Åke, Emma, Bengt, Berit, Maria
Image description  :  Astrid, Amanda, Susann, Göran, Lars-Åke, Helga
Image description  :  Lena och Ulla Stjernfelt
Image description  :  Göran, Rose-Marie, Lars-Åke, Joakim (rygg), Susann, Astrid
Image description  :  Susanne och Björn Barenius, Birgitta Eriksson, Helga Thunman
Image description  :  Berit, Maria, Bengt
Image description  :  Amanda, Susann, Joakim, Astrid alla från Granlund
Image description  :  I torpet fanns Adolf och Hilda med döttrarna Edit och Judit
Image description  :  Ingmar, Folke och Allan Barenius
Image description  :  Birgitta, Ulla, Lena, Susann, Helga, Lotta, Elisabeth (lite profil), Astrid
Image description  :  Björn, Bengt, Rose-Marie, Berit, Susanne, Göran
Image description  :  Birgitta, Ulla, Lena, Susann (bak blommor), Helga, Lotta, Elisabeth, Astrid
Image description  :  Helga Thunman, Lotta Sundström, Elisabeth Stjerfelt, Astrid Aronsson
Pages:     1